Προπονητικά προγράμματα για τις υπεραπαποστάσεις βουνού και δρόμου.

Τα προπονητικά προγράμματα της Kasimis Training για τις υπεραποστάσεις λειτουργούν εξατομικευμένα και από απόσταση. Σχεδιάζονται με βάση τις προσωπικές ανάγκες, την καθημερινότητα, το αθλητικό ιστορικό και τους αγωνιστικούς στόχους κάθε ατόμου. Ο αθλητισμός δένεται αρμονικά με την ζωής και οι στόχοι με την απόλαυση της προπόνησης. Άρτια και έξυπνα σχεδιασμένα, με σαφείς οδηγίες τα εξειδικευμένα προπονητικά προγράμματα της Kasimis Training θα βοηθήσουν στην μεγιστοποίηση της απόδοσης σας, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιείτε ποιοτικά τον διαθέσιμο χρόνο σας